Tilaa uutiskirje

Beställ nyhetsbrev

Om du sitter i ett företags styrelse så ligger det på ditt ansvar att se till att företagsverksamheten följer lagen. Till detta hör även att man ser till att inomhusluften är säker för de anställda att andas. Arbetarskyddslagen och hälsoskyddslagen “kräver att man utan dröjsmål vidtar åtgärder för att utreda olägenheter och vilka faktorer som har orsakat dem, för att eliminera eller begränsa dem”.

Läs insändare…