Aktuellt

Facebook

Sagt av kunder

 • ”Vi använder främst UniqAir-anläggningar i sanerade, renoverade fastigheter, eftersom de avlägsnar sådana lukter och kemiska föreningar som nytt byggmaterial avger till inomhusluften. Dessutom hjälper UniqAir till att vid byggnadsstädning skydda gränssnittet mellan det arbete som pågår och det som är avslutat.”

  Niina Kesti slår fast att deras tredje UniqAir-användningsändamål skulle spara avsevärt med pengar för alla fastighetsägare. ”UniqAir gör att fastigheten går betydligt snabbare att ta i bruk. Vanligtvis kan ventileringstiden för en fastigheten vara upp till flera månader, och under den tiden står fastighetsägarens lokaler tomma utan att tjäna in hyra.”

  Poistoa Oy, VD Niina Kesti

  > Läs mera

 • Exponering för inomhusluftproblem leder till allvarliga sjukdomar. År 2012 fick Merja diagnosen astma. Astmatiker känner ofta lättare än andra av om det finns problem med inomhusluften i byggnaden. ”Den här skyddade byggnaden har undersökts ordentligt, stort tack för det! Enligt undersökningarna finns här fuktskador samt problem med mögel och svampsporer. Undersökningarna visade också att det finns farliga kolväten i inomhusluften. Värdena överskreds med råge, vid alla mätningspunkter”, säger Merja allvarligt. Det fanns ett uppenbart behov av att förbättra inomhusluften. Merja fick en UniqAir till sitt arbetsrum i november 2016. ”När jag fick den lättade symptomen omedelbart”.

  Hangö stad, Tekniska och miljöverkets parkförman Merja Rönkkö

  > Läs mera

Finländska färdigheter!

Vi är supportermedlemmar för Sisäilmayhdistys ry.

Testad av VTT (rapport VTT-CR-01662-17 I 24.3.2017)

Kontaktuppgifter

UniqAir Ab
Tuomikatu 28
53810 Villmanstrand

040 563 8520

info(@)uniqair.fi