Tilaa uutiskirje

Beställ nyhetsbrev

Luftrenare

UniqAir är en unik inomhusluftrenare, testad av både av VTT och TTL, som genom att filtrera inomhusluften genom tre filter avslänger gasformiga föroreningar, lukt, mögel, fibrer och fina partiklar.

Med hjälp av våra flexibla tjänster får ni enkelt tillgång till UniqAir-luftrenare för så lång tid som det behövs. Produkten är även möjligt att köpas. För mer information kontakta oss och hitta ett alternativ som passar dig bäst.

Den rengörande effekten av UniqAir syns tydligt. Redan efter ett par timmar andas var och en renare luft. På längre sikt minskar användningen av UniqAir både allergi- och astmasymtom liksom de framkallade sjukvårdskostnader och frånvaron.

Den elektriska stickproppen placeras i ett vanligt eluttag och anordningen är lätt att flytta från en plats till en annan. UniqAir är säker, tyst, effektiv och billig att använda. Den förbrukar el så lite som en glödlampa.

 

 


Produktinformation

Luftrenarens förfilter renar stora partiklar, såsom damm och pollen, ur luften. Förfiltret befinner sig direkt under locket och är därmed enkelt att kontrollera och underhålla regelbundet.

Den unika aktiv kolfilter filtrerar de gasformiga föroreningar och lukter på ett mycket brett spektrum. I UniqAir använder man, som ett resultat av en lång utvecklingsprocess, en unik kombination av kol, vilket tillåter att binda ihop nästan alla hälsohotande föreningar i luften.

Aktivt kol är ett rent, poröst material med en mycket stor yta. Ett gram aktivt kol har en yta upp till 2000 m2 vilket bilder ihop de föroreningarna i luften.

HEPA-luftfilter är den tredje filtret i apparaten. Det används för filtrering av fina partiklar, avlägsnande av mikrober och filtrering av mögelspor. Samtidigt blir man av med många ämnen som ger allergiska reaktioner. Enligt klassificering avlägsnar HEPA-filtret 99,97 procent av de fina partiklar som finns i luften. I apparaten finns det som standard ett högklassigt EPA-filter av klass H11. HEPA-filter i filterklass H13 kan beställas separat.

Det finns inga elektroniska filter i UniqAir, därtill producerar det inte ozon.

Läs referenser


UniqAir filtrerar bort:

 • Organiska föreningar (VOC)
 • Oorganiska föreningar
 • Allergen
 • Mögelspor
 • Virus
 • Bakterier
 • Mikrober
 • Damm och pollen
 • Lukter
 • Ozon
 • Ammoniak

 

Teknisk information:

  • Höjd 120 cm, bredd 39 cm, djup 39 cm
  • Luftreningskapacitet (CADR) 148 m³ eller 189 m³ i timmen
  • Upptagen effekt 35/77 W
  • Ljudnivå 34 eller 39 decibel (2 m distans, bakgrundsljud 33 dB)
  • Design Harri Koskinen

 


UniqAir-luftrenaren kräver lite underhåll

Det är enkelt att ta i bruk och underhålla UniqAir-luftrenaren. Rengöringen/byte av förfiltern sker med sex månaders mellanrum och HEPA- och aktivt kolfilter med ett års mellanrum.

UniqAir inomhusluftrenaren har redan tusentals nöjda användare som har gynnats sig av införandet av apparaten. Våra professionella lösningar garanterar ren inomhusluft tills orsaken till problemen har lokaliserats och problemet är löst.