Tilaa uutiskirje

Beställ nyhetsbrev

Ren luft är en viktig del på en säker och ansvarsfull arbetsplats verksamhet

Genom att använda luftrenare av hög kvalitet kan arbetsplatsens personal och andra användare av lokaler omedelbart skyddas från luftburna föroreningar närhelst ett problem sker. Det fungerar även mot att förebygga progression av att de symptomen som orsakas av dåligt inneluft blir kroniska.

Även om problem på inomhusluftens kvalitet inte har blivit identifierats finns det partiklar och gasformiga föroreningar på varje arbetsplats. Dessa föroreningarna kan härstamma bland annat från byggmaterial, människor och kläder. Dessutom kan de orsakas av som en följd av de förorenande ämnen som kommer ut i ventilation eller genom ett luftläckage i en anläggning.

UniqAir är en inhemsk luftrenare vars oförlikneliga effektivitet baserar sig på ett EPA-filter av hög kvalitet och ett stort antal unika aktiva kol. UniqAir filtrerar alla hälsohotande föroreningar från luften såsom organiska och oorganiska föreningar, ammoniak, stoft och damm som kommer från djur, pollen, mögelspor samt andra små partiklar. Förmågan att filtrera toxin gör UniqAir unik i branschen.

Ta kontakt

Ota yhteyttä