Tilaa uutiskirje

Beställ nyhetsbrev

Referenser

För närvarande används UniqAire som en säker, effektiv och snabb första hjälpen mot inomhusluftsproblem i skolor, på dagvårdsplatser, på sjukhus och hälsovårdscentral, i församlingarnas fastigheter, i bostadsaktiebolag och i företag.

Beställ en omfattande referenslistning med denna blankett

  • "

   ”Vi använder främst UniqAir-anläggningar i sanerade, renoverade fastigheter, eftersom de avlägsnar sådana lukter och kemiska föreningar som nytt byggmaterial avger till inomhusluften. Dessutom hjälper UniqAir till att vid byggnadsstädning skydda gränssnittet mellan det arbete som pågår och det som är avslutat.”

   Niina Kesti slår fast att deras tredje UniqAir-användningsändamål skulle spara avsevärt med pengar för alla fastighetsägare. ”UniqAir gör att fastigheten går betydligt snabbare att ta i bruk. Vanligtvis kan ventileringstiden för en fastigheten vara upp till flera månader, och under den tiden står fastighetsägarens lokaler tomma utan att tjäna in hyra.”

   Poistoa Oy, VD Niina Kesti

   > Läs mera

  • "

   Exponering för inomhusluftproblem leder till allvarliga sjukdomar. År 2012 fick Merja diagnosen astma. Astmatiker känner ofta lättare än andra av om det finns problem med inomhusluften i byggnaden. ”Den här skyddade byggnaden har undersökts ordentligt, stort tack för det! Enligt undersökningarna finns här fuktskador samt problem med mögel och svampsporer. Undersökningarna visade också att det finns farliga kolväten i inomhusluften. Värdena överskreds med råge, vid alla mätningspunkter”, säger Merja allvarligt. Det fanns ett uppenbart behov av att förbättra inomhusluften. Merja fick en UniqAir till sitt arbetsrum i november 2016. ”När jag fick den lättade symptomen omedelbart”.

   Hangö stad, Tekniska och miljöverkets parkförman Merja Rönkkö

   > Läs mera

  • "

   Teijo Hyytiäinen berättar att UniqAir-luftrenare möjliggjorde tre viktiga saker. ”För det första kunde produktionen fortsätta, och det behövdes ingen dyr, tillfällig förflyttning av personalen. För det andra kunde vi i lugn och ro kartlägga fastighetens problem och hitta lösningar på dem med hjälp av olika experter. Den tredje och viktigaste saken är att personalens symptom förbättrades. Den bästa belöningen var då de av våra arbetstagare som hade haft de värsta symptomen kunde återvända till arbetet från distansarbetet där hemma till arbetsplatsen.”

   Brand Factory, fastighetschef, arbetarskyddschef
   Teijo Hyytiäinen

   > Läs mera

  • "

   ”Jag har jobbat med olika bankuppgifter sedan 1990. Redan då på 90-talet hade vi en inomhusluftsgrupp som träffades regelbundet”, börjar Seija. ”Tidigare trodde folk att det inte fanns någon nytta med inomhusluftrenare, men till exempel under det senaste året har nivån på diskussionen stigit i media och inom vår arbetsgemenskap. Nu litar vi på UniqAir, eftersom man verkligen får hjälp av dem. När arbetstagarna har fått en UniqAir i sitt arbetsrum har de velat ta med sig den också då de flyttat till ett nytt kontor där undersökningar visat att allt är i gott skick.”

   ”Det har framkommit att ett av våra kontor har problem med mikrober, och en del människor började få symptom. Andra uppvisade miljökänslighet”, berättar Seija. Enligt Finska Läkarföreningen Duodecim är de vanligaste symptomen på miljökänslighet dofter och kemikalier. Med hjälp av UniqAir kunde man råda bot på personalens symptom, eftersom den renar inomhusluften på dofter, damm, mikrober, bakterier, virus och allergener, som kan orsaka symptom.

   Danske Bank, nationella arbetarskyddsfullmäktige

   Seija Gustafsson

   > Läs mer (på finska)

  • "

   Vanda kyrkliga samfällighet är en ansvarsfull arbetsgivare som vill skapa en trygg och hälsosam arbetsplats för sina arbetstagare. Då det framkom att en del av arbetstagarna har problem med att andas i vissa delar av huset, beslutade man att åtgärda situationen.

   ”Tidigare hade jag svårt att vistas i arbetslokalen. Nu kan jag koncentrera mig bättre på mitt arbete, då jag inte längre behöver fundera på hur jag ska kunna andas. Hälsan kommer först för mig. Jag tänker inte riskera den.”

   Då man ber Arttu att med endast ett ord beskriva hur det är att andas luft som har renats med en UniqAir, så ler han. ”Jag måste fundera länge. Luften är så ren att den är elegant.”

   Vaktmästare

   Arttu Ronkainen

   > Läs mera

  • "

   "Uniqairs luftrenare har i många situationer varit en mycket lämplig lösning för oss", berättar Marko Pasanen, VVS-expert vid Savon Koulutuskuntayhtymä. Vid fluktuerande förhållanden stiger värdet på en högkvalitativ service och uppmärksammandet av kunden. “På grund av de fluktuerande behoven har det varit viktigt för oss att få igång apparaturen precis då vi behöver den.”

   VVS-expert

   Marko Pasanen

  • "

   "Personalen berättar inte längre om barnens symptom. Jag märker också själv att jag klarar av att arbeta bättre. Jag har inte längre sjukt i halsen hela tiden, och jag tappar inte rösten."

   Ställföreträdande chef

   Anne Kalliovaara

   > Läs mera

  • "
   ”Och vid planering av renovering kan man fortsätta använda lokalerna

   med hjälp av en luftrenare. Samtidigt undviker man paniklösningar,

   eftersom det inte lönar sig att ha bråttom då man reder ut renoveringsbehov.”

   byggnadsingengör Ari Torniainen

   Villmanstrands stadsstyrelse

   riksdagsledamot

   Tidningen Kuntatekniikka 7/2015