UKK - Usein kysytyt kysymykset vastauksineen

Kyllä. UniqAirin tehokas kaasusuodatus vähentää uusista materiaalista ja maaleista haihtuvia yhdisteitä nopeasti ja tehokkaasti.

Kyllä. UniqAirin tehokas hiukkassuodatus nappaa siitepölyn talteen vähentäen merkittävästi altisteen määrää hengitysilmassa.

Kyllä. UniqAir poistaa liikenteen päästöjä asuintiloista laaja-alaisesti. Esimerkiksi liikenteen tolueeni- ja typenoksidipäästöt sekä hiukkas- ja pölypäästöt saadaan tehokkaasti pois sisäilmasta.

Kyllä. Tupakansavun haitalliset yhdisteet ja hiukkaset saadaan tehokkaasti poistettua. Täysin hajutonta tilannetta ei voida saavuttaa, mutta hajun intensiivisyyttä voidaan alentaa jo tupakoinnin aikana ja haitan kestoa merkittävästi lyhentää tupakoinnin päätyttyä. Sama koskee myös ruoanlaitosta syntyneitä tuoksuja.

Kyllä. UniqAir poistaa puunpolton päästöjä asuintiloista laaja-alaisesti. Puunpolton kaasuyhdisteet sekä hiukkaspäästöt saadaan tehokkaasti pois sisäilmasta.

Kyllä. Kellarin haju voi olla seurausta aikoinaan yleisesti käytetystä puun sinistymisen estoaineesta tai kyse voi olla esimerkiksi kosteuden myötä syntyvistä mikrobeista. Joka tapauksessa suosittelemme selvittämään hajun lähteen ja varmistamaan, ettei kyse ole terveydelle vaarallisista rakenteista tai rakennevaurioista.

Ei.

Ei.

UniqAir-ilmanpuhdistimet ovat markkinoiden hiljaisimpia. UniqAir-ilmanpuhdistimien äänitasojen alentaminen on jatkuvaa kehitystyötä ja tuotesuunnittelussa kiinnitetään tähän erityistä huomiota. UniqAir-ilmanpuhdistimien äänitasot on mitattu Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden toimesta. Laitteiden äänitasot löydät verkkosivuiltamme laitteiden teknisistä tiedoista.

UniqAir on riippumattomien testauslaitosten testaama ilmanpuhdistin. Se ei tuota puhdistusprosessin sivutuotteena haitallisia yhdisteitä, kuten otsonia tai sekundäärisiä hiukkasia. Kaikki UniqAirit käyttävät ainutlaatuista suodatusteknologiaa, joka perustuu UniqAir-aktiivihiiliseokseen kaasumaisten epäpuhtauksien poistamiseksi ja EPA/HEPA -hiukkassuodatukseen partikkelimaisten epäpuhtauksien poistamiseksi.

UniqAir poistaa kaasumaiset altisteet yhtä tehokkaasti kuin hiukkasmaisetkin epäpuhtaudet. Laitteiden toiminnallinen muotoilu ja ilmankierrätystapa on ainutlaatuinen ja pitkällisen kehitystyön tulosta. UniqAir -ilmanpuhdistimissa käytetyt materiaalit ja komponentit ovat tarkkaan valittuja ja niiden tulee täyttää tiukat toiminnalliset, esteettiset kuin ympäristölliset vaatimukset. UniqAir on myös kotimainen Avainlipputuote.

Haitallisten kaasumaisten yhdisteiden poistaminen hengitysilmasta on yhtä oleellista kuin pienhiukkasten ja mikrobien poistaminen. Kaasumaisten epäpuhtauksien poisto on tärkeää, ettei elimistöä tarpeettomasti kuormiteta sinne kuulumattomilla kemiallisilla yhdisteillä. Kaikki ylimääräinen kemiallinen kuorma elimistössä lisää riskiä terveyshaitoille.

Kaikki sähköiset suodattimet, ionisointi, UV, plasma ja hapettavia radikaaleja emittoivat laitteet tuottavat terveydelle haitallisia puhdistusprosessin sivutuotteita, kuten muuntuneita kemiallisia yhdisteitä, sekundäärisiä orgaanisia aerosoleja tai otsonia.

Haitallisten kaasumaisten yhdisteiden poistaminen hengitysilmasta on yhtä tärkeää kuin pienhiukkasten ja mikrobien poistaminen. Kaasumaisten epäpuhtauksien poisto on tärkeää, ettei elimistöä tarpeettomasti kuormiteta sinne kuulumattomilla kemiallisilla yhdisteillä. Aktiivihiilisuodatus yhdistettynä EPA/HEPA-hiukkassuodatukseen on turvallinen ja toimintavarma menetelmä ilman riskiä puhdistusprosessin terveydelle haitallisista sivutuotteista.

Mikäli laite on jatkuvassa käytössä, suosittelemme pääsuodattimien vaihtoväliksi 12 kk ja esisuodattimien vaihtoväliksi 4-6kk.

Suodattimia voi ostaa UniqAir-myyjien kautta sekä Uniqin suodattimia myös UniqAir-verkkokaupasta. Aluemyyjiemme yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme. Verkkokaupassamme on tarjolla monipuoliset maksuvaihtoehdot.

Uniq -ilmanpuhdistimen mobiilisovelluksessa on suodattimien käyttöiän ilmaisin (edellyttää mobiilisovelluksen lataamista ja käyttöä). Muissa puhdistinmalleissamme ei ole suodattimen vaihtotarpeen ilmaisinta.

Tällä hetkellä valikoimassa olevista puhdistimista pyöreä UniqAir Uniq on etäohjattavissa Bluetooth-yhteyden avulla.

Laite kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, missä ilmankierron esteitä, kuten kaappeja, kalusteita ymv. olisi mahdollisimman vähän. Myös huonetilan nurkat voivat rajoittaa ilmankiertoa jonkin verran.

Tornimaisessa PRO-mallissa epäpuhdas ilma imetään laitteen yläosasta ja puhdistettu ilma palautetaan laitteen alaosasta. Pyöreässä Uniq-mallissa epäpuhdas ilma imetään laitteen ulkokehältä ja puhdistettu ilma palautetaan laitteen etulasin alta sivuille.

Uusina ostetuille laitteille myönnämme kahden vuoden takuun. Joistakin laitemalleista on saatavana myös tehdaskunnostettuja laitteita, joille myönnämme vuoden takuun.

Kyllä. Laitteiden varaosatarpeissa ole yhteydessä alueesi UniqAir-myyjään tai huoltoomme. Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme.

Maksimiteholla laitteiden sähkönkulutukset ovat 35-85 W riippuen laitemallista.

Ilmanpuhdistimen synnyttämä ilmavirtaus edistää huonetilan ilmanvaihdon synnyttämää ilman sekoittumista. Ilmanpuhdistuksen näkökulmasta koneellinen ilmanvaihto edistää puhtaan ilman leviämistä huonetilaan ja tehostaa mm. ilman aerosoli- ja viruspitoisuuksien laimenemista.

Laitteiden mitoitustaulukon löydät verkkosivuiltamme.

Laite kannattaa pitää jatkuvasti käynnissä, sillä näin ilma puhdistuu ja pysyy puhtaana koko ajan. Lisäksi estetään epäpuhtauksien mahdollista laskeutumista huoneen tai huonekalujen pinnoille.

Tämänhetkisissä malleissamme ei ole automaattista ilman epäpuhtauden mukaan säätyvää tehoasetusta. Anturiteknologia kuitenkin kehittyy koko ajan ja tämä avaa mahdollisuuden tuoda markkinoille myös itsesäätyvät UniqAirit lähitulevaisuudessa.

Kaikkia laitteitamme voi ostaa UniqAir-myyjien kautta sekä Uniqia suoraan verkkokaupastamme. Aluemyyjiemme yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme. Verkkokaupassa on tarjolla monipuoliset maksuvaihtoehdot. Yritys- ja yhteisöasiakkaille vuokraus on monesti käyttökelpoisin hankintamalli. Vuokralaitteet saat helposti ja nopeasti käyttöösi lähimmän aluemyyjämme kautta.