99,9999% ei ole oikea ilmanpuhdistimien vertailuperuste

Translation missing: fi.sections.featured_blog.article.by_author

Käytännössä kaikki markkinoilla olevat ilmanpuhdistimet, joissa on standardin mukainen hiukkassuodatin kykenee samaan erotusasteeseen, siis siihen 99,9.… % -lukemaan, jolla ilmaistaan kuinka suuren osan partikkeleista suodatin sieppaa talteen.

Partikkeleita ovat pienhiukkaset, aerosolit, virukset ja mikrobit.

Ero syntyy kyvystä huuhdella huonetila

Huonon ja erinomaisen ilmanpuhdistimen ero syntyy siitä, kuinka hyvin ilmanpuhdistin kykenee hyödyntämään suodattimen tarjoaman erotusasteen.

Käytännössä kyse on siitä, miten ilmanpuhdistin kierrättää huonetilan ilmaa suodattimiensa läpi ja kuinka optimaalisesti huonetila huuhtoutuu.

Oleellista on saada siepattua epäpuhtaudet talteen joka suunnasta ja mahdollisimman läheltä epäpuhtauksien lähdettä.

Kun tämä on varmistettu, on oleellista saada suodatettu puhdas ilma palautettua joka suuntaan huuhtelemaan huonetilan jokaista nurkkaa ja soppea mahdollisimman optimaalisesti.

Huoneen optimaalinen huuhtelu

TÜV:n ja VTT:n todentama erinomaisuus

Yhteistyössä TÜV:n kanssa simuloimme viruspitoisuuden kehittymistä supertietokonemallinnuksella sekä todellisessa koululuokassa. Molemmat tutkimukset tuottivat saman johtopäätöksen ja lopputuloksen.

TÜV on saksalainen maailmanlaajuisesti toimiva auditointi- ja sertifiointiorganisaatio, joka toimii erityisesti terveyteen, hygieniaan ja turvallisuuteen liittyvillä tuote- ja sovellusalueilla. https://www.tuvsud.com/en

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) on Suomen valtion omistama tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. https://www.vttresearch.com/fi

Huonetilojen perusilmavirtaukset muodostuvat konvektion ja ilmanvaihdon vaikutuksesta. Aerosolit, virukset ym. pienhiukkaset tyypillisesti kerääntyvät konvektion vaikutuksesta huonetilan yläosaan mikä johtaa epäpuhtauspitoisuuden kasvuun hengityskorkeudella ja huoneen yläosassa.

Testasimme TÜV:n kanssa UniqAir-ilmanpuhdistimen vaikutusta viruspitoisuuteen ja tulokset ovat merkittävät.

Jo yhden UniqAir PRO-ilmanpuhdistimen lisääminen viruksilla kontaminoituneeseen huonetilaan laski viruspitoisuutta 95-97%, siis koko huonetilassa, ei vain suodattimen ulostuloaukossa. Ulostuloaukossahan erotusaste on jo aiemmin mainittu suodatinluokkastandardin mukainen erotusaste.

Aerosolikonsentraation alenema TÜV

Tämä on ratkaisevan merkittävä koko huonetilaan ulottuva puhdistusvaikutus, joka saavutetaan UniqAir-ilmanpuhdistimien optimaalisella tavalla kierrättää huonetilan ilmaa ja kyvyllä huuhdella koko tila.

Nopeus on valttia ja UniqAir on nopea

VTT:n testilaboratoriossa mitattu huonetilan aerosolipitoisuuden alenemakäyrä osoittaa, että UniqAir on jopa kolme kertaa tehokkaampi viruspitoisuuden alentaja kuin tunnettu kotimainen verrokki.

UniqAir PRO ja verrokki ovat ilmamääriltään verrannolliset, eli kumpikin kierrättää lävitseen saman verran ilmaa tunnissa, eli hieman yli 300 m3/h.

VTT:n tekemistä mittauksista ilmenee selvästi kuinka ylivertainen UniqAir on.

UniqAir suoriutui nollapitoisuuteen jo 20 minuutissa, kun verrokki saavutti nollapitoisuuden vasta tunnin kohdalla.

UniqAir aerosolialenemaKilpailevan verrokin aerosolialenema

Viimeisin tutkimustieto kertoo, että esim. Covid19 tartunnan saamiseksi tarvitaan riittävä määrä viruksia yhdistettynä riittävän pitkään altistumiseen tälle määrälle viruksia. Sama periaate pätee kaikkiin ilmateitse leviäviin taudinaiheuttajiin.

Ilmeinen johtopäätös siis on, että virusinfektioiden estämisessä UniqAir on käytännössä se ratkaisu, joka pystyy estämään ilmavälitteisiä tartuntoja ml. Covid19.

UniqAir vähentää virusten määrän alle tartuttavuusrajan riittävän nopeasti

UniqAir PRO – ainoana puhdistimena maailmassa, toteuttaa kaikki tarvittavat kriittiset asiat.

UniqAir PRO imee epäpuhtaan ilman ja virukset laitteen yläosasta sisäänsä, siis mahdollisimman läheltä epäpuhtauden lähdettä, eli puhuvaa tai aivastelevaa suuta, ja vieläpä kaikista suunnista.

Se puhaltaa puhdistetun ilman takaisin huonetilaan laitteen alaosasta, kaikkiin suuntiin, toimittaen näin puhdasta ilmaa huoneen joka kolkkaan, optimaalisesti. Samalla aktivoituu huuhteluefekti, kun puhaltuva puhdas ilma pakottaa ylempänä lymyilevän viruspitoisen ilman kohti puhdistimen imuaukkoja.

Tämä menetelmä muodostaa puhtaan ilman ”donitsin” ilmanpuhdistimen ympärille. Edes epäoptimaalinen laitteen sijoittelu seinän viereen ei alenna huuhtelukykyä juuri lainkaan, koska silloinkin vain yksi suunta on niin sanotusti ”tukossa”. TÜV:n tekemän mittauksen perusteella ero on vain 4%.

UniqAir hyväksyy vain turvallisen teknologian ilmanpuhdistimiinsa

Kaikki UniqAir-suodatusteknologiat ovat passiivisia ja tutkitusti turvallisia. UniqAir ei tuota kilpaileville ratkaisuille tyypillisiä puhdistusprosessin haitallisia sivutuotteita, kuten otsonia, sekundäärisiä orgaanisia aerosoleja, muuntuneita yhdisteitä eikä soluja tuhoavia hapettavia radikaaleja.

Sähkösuodatus, plasmasuodatus, hapettavat hydroksyyliradikaalit, fotokatalyysi ja UV kärsivät kaikki terveydelle haitallisista sivutuotteista. Tämä johtuu siitä, että ne prosessoivat ilmaa ja ne on kehitetty alun perin muuhun käyttötarkoitukseen kuin hengitysilman puhdistamiseen.

Valitettavasti, erityisesti pandemian innoittamana, alun perin muihin käyttötarkoituksiin kehitettyjä menetelmiä on kritiikittömästi alettu tarjota hengitysilman puhdistusratkaisuissa.

Monet näistä terveydelle haitallisista menetelmistä soveltuvat erinomaisesti alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, ilman riskiä ihmisaltistukselle. Esimerkkinä mainittakoon elintarvikevaraston mikrobipitoisuuden eliminoiminen, savukaasujen pienhiukkaspäästöjen eliminoiminen sekä lääketuotantoympäristön tuotantosolujen hiukkasten eliminoiminen.

Näissä käyttötarkoituksissa ihmiset eivät ole jatkuvasti läsnä, eivätkä siten altistu puhdistusprosessin haitallisille sivutuotteille.

Huonetilassa jatkuvasti toimiva ilmanpuhdistin ei ainakaan meidän mielestämme saa altistaa tilassa olevia ihmisiä tai eläimiä minkäänlaiselle terveysriskille.

Siksi UniqAir on olemassa.