Hiilijalanjälkemme laskeminen antoi mielenkiintoista ajateltavaa

Translation missing: fi.sections.featured_blog.article.by_author

Ilmanpuhdistimen ja UniqAirin hiilijalanjäljen laskeminen antoi mielenkiintoisia ajateltavaa yrityksen sisällä ja ehkäpä myös asiakkaille ja sidosryhmille

Toteutimme UniqAir Oy:n toiminnan ja valmistamiemme ilmanpuhdistimien hiilijalanjäljen laskennan viime talvena tavoitteena selvittää hiilijalanjälkemme nykytila ja kenties saada hyviä neuvoja hiilijalanjälkemme vähentämiseen.

Hiilijalanjälki laskettiin myös siksi, koska uskoimme, että asiakkaamme ja sidosryhmämme arvostavat ja hyötyvät laskennan tuloksista.

Laskenta toteutettiin yhteistyössä Green Carbon Finland Oy:n kanssa. Seuraavassa käsitellään laskennan tekemistä ja tuloksia tarkemmin.

Taustana Hiilijalanjäljen laskennalle oli se, että Päästölaskenta ja hiilijalanjäljen selvittäminen on tärkeä työkalu, joka mahdollistaa yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen seurannan ja mittaamisen. Se auttaa tunnistamaan päästöjen lähteet ja kehittämään strategioita niiden vähentämiseksi.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on kaikkien yhteinen tehtävä - yritysmaailmassakin. Sen vuoksi halusimme teettää päästölaskennan ja selvittää, kuinka paljon päästöjä aiheutuu laadukkaan kotimaisen ilmanpuhdistimen tuotantoprosessista.

UniqAirin päästölaskentaraportti on laskettu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting -standardin, Corporate Value Chain Accounting and Reporting -standardin ja Product Life Cycle Accounting and Reporting -standardin [1], [2], [3] mukaisesti. GHG-protokolla on laajimmin käytetty globaali kehys hiilijalanjäljen laskemiseen.

UniqAirin kohdalla laskenta toteutettiin sekä yritystasolla että tärkeimmille tuotteillemme

Laskelma voidaan tehdä yritystasolla tai yksittäisille tuotteille tai palveluille.

Käytetty päästölaskenta huomioi hiilidioksidipäästöjen lisäksi kuusi muuta kasvihuonekaasua, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. Nämä ovat metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O), fluorihiilivedyt (HFC), perfluorihiilivedyt (PFC), rikkiheksafluoridi (SF6) ja typpitrifluoridi (NF3).

Toteutetun päästökartoituksen tiedot on kerätty syksyn 2022 ja alkutalven 2023 aikana ja se kattaa UniqAirin kaiken toiminnan Suomessa sekä Saksan toimipisteessä vuonna 2021.

Päästölähteet on jaettu kolmeen kategoriaan eli scopeen, jotka näkyvät alla olevassa kuvassa

Päästölähdekategoriat 

Päästölaskenta auttoi löytämään keinot, joiden avulla hiilijalanjäljen pienentäminen on mahdollista

UniqAir toimitti Green Carbon Oy Finlandille tarvittavat tiedot päästölaskentaan sisältyvistä päästölähteistä.

Tiedot yhdistettiin sopiviin päästökertoimiin. Päästölaskennan nykytilan selvittäminen auttoi löytämään keinot, joiden avulla hiilijalanjäljen pienentäminen UniqAirin kohdalla on mahdollista. Näitä ovat muun muassa

  • Tehtaalla käytettävän kaukolämmön osalta pyritään siirtymään täysin uusiutuvan energian kaukolämpöön,
  • tuotteiden kuljetuksissa suositaan nykyistäkin enemmän päästöttömiä/hiilineutraaleja kuljetuksia,
  • maantiellä tehdyistä liikematkoista nykyistä suurempi osa pyritään jatkossa kulkemaan junayhteyksiä hyödyntäen sekä
  • Saksan toimipisteessämme siirrytään käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä

Päästölaskenta tehtiin myös yksittäisille tuotteille

Koko UniqAirin lisäksi päästölaskenta tehtiin myös yksittäisille tuotteille, muun muassa toimisto- ja kotikäyttöön suunnitellulle Uniq-ilmanpuhdistimelle. Uniq-ilmanpuhdistimen päästöt koostuivat materiaaleista (raaka-aineiden hankinta sekä käsittely) ja niiden kuljettamisesta, puhdistimen tuotantoprosessista, puhdistimen käyttöön kuluneesta energiasta ja vaihtosuodattimista sen koko loppuelinkaaren aikana sekä elinkaaren lopussa tapahtuvasta hävitysprosessista.

Elinkaaren tarkastelu päästölaskennassa

Uniq-ilmanpuhdistimen hiilijalanjäljestä 93% tulee materiaalin hankinnasta ja käytön aikaisista kustannuksista

Käytön aikaisen kustannuksen arviointi perustuu siihen, että laitetta käytetään jatkuvasti ja siksi suhteellisen suuri osa elinkaaripäästöistä tulee ilmanpuhdistimen sähkönkulutuksesta. Uniq-ilmanpuhdistimen hiilijalanjälkeä voi pienentää merkittävästi, jos laitteen loppuasiakas eli käyttäjä, käyttää uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

Lisäksi on syytä mainita, että huolimatta ilmanpuhdistimen elinkaarensa aikana kuluttamasta sähkönmäärästä, saattaa asiakkaan kokonaisenergiankulutus laskea, kun ilmanvaihtoa tarvitaan vähemmän ja esimerkiksi ikkunoiden auki pitämistä voidaan vähentää ja näin säästää lämmityskuluissa.

Hiilijalanjälkiraportin tulosten tuominen kuluttajien ja loppukäyttäjien saataville on tärkeää, sillä loppukäyttäjän valitsemalla energianlähteellä on merkittävä vaikutus ilmanpuhdistimen aiheuttamaan hiilijalanjälkeen.