Sisäilmaongelmista eroon: näin ilmanpuhdistin pitää epäpuhtaudet poissa elimistöstäsi

Translation missing: fi.sections.featured_blog.article.by_author

Sisäilmaongelmat ovat tuttuja monelle joko uutisista ja työpaikan kahvipöytäkeskusteluista. Pahimmassa tapauksessa olet saattanut itse huomata oireilevasi. Koko pää tuntuu tukkoiselta, hengitystä ahdistaa ja yleinen voimattomuus painavat.

Oletko tietoinen, minkälaisia yhdisteitä, kaasuja ja epäpuhtauksia suomalaisista työpaikoista, kodeista ja julkisista tiloista löytyy? Suomihan on kaikkialla maailmassa tunnettu hyvästä ilmastaan, joten sisäilmankin täytyy olla huippuluokkaa, eikö niin?

Monelle tulee kuitenkin yllätyksenä, kuinka yleisiä sisäilmaongelmista johtuvat terveysvaikutukset ovat. Niistä kärsii virallisten raporttien mukaan yli 300 000 työikäistä suomalaista joka vuosi, ja hiljaisia potijoita on vielä enemmän.

On siis kannattavaa perehtyä ensin siihen, minkälaiset tekijät tarkalleen aiheuttavat sisäilmaongelmia työpaikoillamme ja kodeissamme. Kun tiedät ongelmien juurisyyt ja ymmärrät, kuinka ne voivat vaikuttavat sinuun, työyhteisöösi ja perheeseesi, sinun on helpompi valita paras vaihtoehto sisäilman parantamiseksi.

Haitalliset yhdisteet ja kaasut tutuksi – harva tuntee kaikki!

Sisäilmaongelmiin aiheuttavia tekijöitä on kymmeniä. Niiden tunnistaminen on tärkeää, sillä saatat tietämättäsi syyttää huonepölyä hengityksen päälle käyvästä ilmasta tai kutisevista silmistä, kun todellinen syy voi löytyä juuri ostamasi sohvan pintakäsittelyaineesta. Yleisimpiä haittavaikuttajia ovat:

  • Huone-, eläin- ja siitepöly
  • Orgaaniset yhdisteet (esim. ruoanlaiton käryt, kynttilän polttaminen, tupakansavu)
  • Kosmetiikka (voimakkaat parfyymit, shampoot ja saippuat)
  • Pesu- ja puhdistusaineiden voimakkaat kemikaalit
  • Tekstiileistä irtoavat kemikaalit (valmistuksessa ja jälkikäsittelyssä käytettävät aineet)
  • Rakennusmateriaalien yhdisteet (erilaisten villojen, maalien ja liimojen kemikaalit)
  • Ulkoilmasta sisälle päätyvät epäpuhtaudet (pakokaasut, tupakansavu, ym.)
  • Kosteusvaurioiden, homesienten ja bakteerien aiheuttamat kaasumaiset epäpuhtaudet
  • Bakteerit ja virukset

Näiden lisäksi esimerkiksi työpaikoilla saatetaan kärsiä valmistamisesta syntyvistä yhdisteistä, hitsaamisen käryistä tai toimistoympäristössä leviävistä viruksista ja bakteereista.

Lue lisää: Mistä sisäilman ongelmat syntyvät? Katso kattava listaus kodin ja työpaikan sisäilmariskeistä

Terveysvaikutukset ovat laajoja, osa myös hyvin vakavia

Sisäilmaongelmien vaikutukset terveyteen voivat olla mittavia. Pahimmillaan tupakansavu tai pakokaasujen pienhiukkaset voivat altistaa syövälle, mutta vähempikin altistuminen epäpuhtauksille voi viedä työssä keskittymiskyvyn ja aiheuttaa pidemmän päälle hengitystieoireita.

Astma ja muut hengitystiesairaudet

Kosteus- ja homevauriot ovat yleinen syy hengitystieoireille, ja kodeissa se voi näkyä ensimmäisenä lasten sairastelussa. Hengitystieoireiden syynä arvioidaan olevan kosteusvaurioista syntyvät mikrobit. Muita estettävissä olevia hengitystieoireita voi aiheutua VOC-yhdisteistä, formaldehydistä ja allergeeneistä.

Yleiset ja vaikeasti paikannettavat oireet

Väsymys, päänsärky ja tukkoinen olo voivat tehdä esimerkiksi tietotyöstä paljon haastavampaa, kuin sen tarvitsisi olla. Aivojen solut tarvitsevat toimiakseen happea, ja sen puutos tuntuu suorituskyvyssä lähes heti. Riittämätön ilmanvaihto, korkea sisälämpötila ja kuivuus ovat myös omiaan aiheuttamaan oireita nopeasti. Monet kärsivät näistä oireista sanomatta mitään, sillä väsymys ja voimattomuus tuntuvat syntyvän tyhjästä.

Virusten ja bakteerien aiheuttamat taudit

Koronapandemia on osoittanut sen, miten helposti tautia levittävät virukset välittyvät ilmateitse. Etenkin tiloissa, joissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, virusten ja bakteerien poistamiseen täytyy kiinnittää entistä tarkempaa huomiota. Kuinka ilmanvaihto on toteutettu sinun kodissasi tai työpaikallasi?

Sisäilmaongelmien ratkaisuun on kannattavaa ottaa tiede päätöksenteon tueksi

Olet saattanut lukea viime aikoina paljon siitä, miten tiloja tulisi tuulettaa ilmassa leijuvien virusten poistamiseksi. Sen lisäksi, että riippumaton tutkimusorganisaatio TÜD SÜV on todennut tuuletuksen olevan riittämätön ilman puhdistamiseksi, siitä syntyy energiahukkaa ja on talven paukkupakkasilla epämiellyttävää.

Ilmanpuhdistin on sen tehokkuutensa ja liikuteltavuutensa ansiosta toimiva vaihtoehto sisäilmaongelmiin puuttumiseen. Perehdytään vielä tarkemmin siihen, mihin niiden tehokkuus perustuu, ja minkälaisia eroja niiden välillä on olemassa.

Ilmanpuhdistimen suodatusteknologiaa ei näe ulkoa päin, mutta on ratkaiseva tehokkuuden kannalta

Kaikissa ilmanpuhdistimissa käytetään jonkinlaista suodatusteknologiaa. Ero syntyy siinä, mitä huoneilman haitallisia yhdisteitä sillä voidaan huoneilmasta poistaa ja kuinka tehokkaasti.

Epäpuhtauksien sitomiseen käytetään usein aktiivihiiltä, joka on monelle tuttu esimerkiksi liesituulettimista. Orgaanisesti epäpuhtauksia sitovaa aktiivihiiltä täytyy olla suodattimessa tarpeeksi paksu kerros, jotta puhdistavaa pinta-alaa on tarpeeksi. Esimerkiksi UniqAir-ilmanpuhdistimissa aktiivihiiltä on 20 mm kerros, siinä missä kilpailevassa tuotteessa sitä on vain 7 mm.

Aktiivihiilityyppejä on myös erilaisia, eivätkä kaikki ole sitomiskyvyltään yhtä tehokkaita. UniqAirin ilmanpuhdistimien aktiivihiili on kuitenkin tyypiltään sellaista, että poikkeuksellinen puhdistuskyky voidaan saavuttaa. UniqAirin ilmanpuhdistimet eivät tuota sivutuotteena haitallisia hiukkasia, otsonia tai typen oksideja. Pidä tämä mielessä ilmanpuhdistinta valitessasi – on tärkeää valita sellainen ratkaisu, joka on aidosti turvallinen!

Erotusaste ja ilmamassan huuhtomistehokkuus ovat ilmanpuhdistimen tärkeimpiä ominaisuuksia

Ilmanpuhdistimen tehokkuuden tärkein mittapuu on sen kyky niin sanotusti huuhtoa ilmamassaa siinä tilassa, missä laite on. Huuhtomisella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, kuinka tehokkaasti laite imee itseensä ilmaa ja sitouttaa siinä olevat epäpuhtaudet suodattimiinsa laskien ulos puhdistettua ilmaa. Tehokas ilmanpuhdistin kykenee huuhtelemaan ilmaa niin, että epäpuhtaudet saadaan puhdistettua huoneen pienimmistäkin sopukoista. UniqAir Pro kykenee huuhtomaan ilmaa jopa 330m3 tunnissa.

Suodatusteknologian tehokkuutta puolestaan kuvastaa sen erotusaste. Se on prosenttiluku, joka kertoo, kuinka monta prosenttia epäpuhtauksista jää ilmanpuhdistimen suodattimiin. Mitä pienempi prosenttiluku on, sitä useammin ilma täytyy sen puhdistamiseksi kierrättää laitteen läpi.

Matalan erotusasteen ilmanpuhdistimissa ilmaa täytyy siis kierrättää korkealla teholla moneen kertaan koko laitteen läpi, ja lopputuloksena on enemmän melua ja epämiellyttävää vedontunnetta. Esimerkiksi yrityksissä ja julkisissa tiloissa käytettävässä UniqAir Pro:ssa ääni laskee 29,5 dBA:n tasolle, joka on desibeliasteikossa noin kuiskauksen tasoa. Sisäilmaongelmaa voi helpottaa parhaiten silloin, kun ilmaa puhdistava laite on mahdollisimman huomaamaton.

Kun valitset yrityksellesi, kotiisi ja julkisiin tiloihin ilmanpuhdistajaa, on siis kannattavaa pitää mielessä niiden tehokkuuteen ja jokapäiväiseen käyttömukavuuteen liittyvät tekijät. Ennen kaikkea kannattaa muistaa niiden turvallisuus – ilmanpuhdistimen pitäisi tuottaa terveyttä edistävää ilmaa, ei vaarallisia sivutuotteita.

Ota asiantuntijoihimme yhteyttä, niin kerromme, miten UniqAirin ilmanpuhdistimet voivat auttaa sinua sisäilmaongelman kanssa – oli sellainen sitten jo olemassa, tai haluat toimia ennakoivasti sen estämiseksi.