Vaativa ajatustyö vaatii aidosti puhtaan huoneilman

Kimmo Häyrinen

Mitä puhtaampi ilma, sitä paremmin aivot toimivat vaativassa ajatustyössä. Vaativalle ajatustyölle tarvitaan puhdasta ilmaa.

Puhdas ilma on aivoille tärkeämpi kuin tähän asti on ymmärretty.

Ilmanlaatuun kannattaa tutkimusten mukaan panostaa. Tulokset osoittavat, että huono ilmanlaatu heikentää kognitiivista suorituskykyä merkittävästi ja saattaa lisätä ennenaikaisen kuoleman riskiä. Vaativaa ajatustyötä tekevät ihmiset tarvitsevat puhdasta ilmaa.

Riippumaton saksalainen työelämätutkimukseen erikoistunut IZA Institute of Labor Economics -tutkimuslaitos on tutkinut sisäilman laatua ja todennut yhteyden pienhiukkasten määrän ja shakinpelaajien virheiden määrän välillä (¹.

Kun läpimitaltaan alle 2,5 mikrometrin pienhiukkasten määrä ilmassa kasvaa vain 10 μg/m3, shakkiammattilaisten tekemien virheiden määrä kasvaa peräti 26 prosenttia.

Puhdas ilma näyttelee siis merkittävää roolia aivotyössä, merkittävämpää kuin tähän asti on ymmärretty.

Tutkimusten mukaan koronan aikana saavutettu parempi ilmanlaatu tulisi ehdottomasti säilyttää

Euroopan unionin alaisen Copernicus Climate Change Servicen Nature-lehdessä julkaiseman tutkimuksen (² mukaan koronapandemian aikaiset sulkutoimet paransivat ilmanlaatua tuntuvasti.

Eniten ne vaikuttivat liikenteen typpidioksidipäätöihin, jotka vähenivät esimerkiksi monissa Ranskan, Saksan ja Italian kaupungeissa 50–60 prosentilla ja saattoivat näin estää jopa 800 ihmisen ennenaikaisen kuoleman.

UniqAir poistaa virukset, pienhiukkaset ja typpidioksidin ja tekee puhdasta ilmaa koko tilaan

UniqAir-teknologia on testattu VTT:n laboratoriossa, TÜVin supertietokonesimulaatiossa sekä todellisissa käyttöympäristöissä yhdessä johtavien tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Todellisen elämän testiympäristöinä puhtaan ilman tutkimuksissa ovat olleet mm. koulut, vilkasliikenteisten kaupunkiympäristöjen toimistotilat, pientaloalueet sekä ravintolat.

Tulokset osoittavat, että erotusaste pienhiukkasille ja kaasumaisille epäpuhtauksille on yli 99 %. Lisäksi puhdistusvaikutus saadaan ulottumaan koko tilaan, toisin kuin monissa muissa puhdistinratkaisuissa, joiden heikkoutena on mm. puhdistusvaikutuksen paikallisuus.

Ulkoilman vaarallisille NOxeille eli typen oksideille altistuminen aiheuttaa hengitystieoireita, ja pitkä altistus johtaa elimistön tulehdustilaan. Ulkoilman saasteet, mukaan lukien typpiyhdisteet, kulkeutuvat valitettavan tehokkaasti myös sisätiloihin.

Kohonneita, raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia mitataan toistuvasti kaupunkien keskustoissa ja liikenteen solmukohdissa, myös Suomessa.

VTT:n laboratoriotesteissä NOx-alentuma on 85 % yhdellä UniqAir-suodatuskerralla. Koska huonetilassa ilma menee monta kertaa suodattimen läpi, tilan NOx-pitoisuus alenee käytännössä enemmän tuottaen tilaan puhdasta ilmaa.

UniqAir-ilmanpuhdistimet poistavat sisäilmasta kaikki terveydelle haitalliset aineet, kuten NOxit, pölyt, homeen, haitalliset mikrobit, kaasut, virukset ja allergeenit.

UniqAir on turvallinen käyttää, sillä puhdas ilma tehdään keräävällä teknologialla

Ei ole mitään perusteltua syytä käyttää prosessoivia teknologioita, jotka säteilyttävät, ionisoivat tai muuten sähköisesti vaikuttavat ilman epäpuhtauksiin muodostaen sekundäärisiä epäpuhtauksia, kuten otsonia, muuntuneita yhdisteitä tai sekundäärisiä aerosoleja.

Koska UniqAir-suodattimet eivät tuota mitään sivuaineita hengitysilmaan, ovat ne kilpaileviin teknologioihin nähden turvallinen vaihtoehto myös pitkäaikaisessa käytössä. Puhdas ilma on välttämättömyys, jonka varmistamisessa ei tulisi sortua kompromisseihin.

Kiinnitämme kovasti huomiota ruokahygieniaan ja teemme merkittäviä taloudellisia investointeja juomavetemme puhtauden varmistamiseksi.

Verrataanpa vuorokaudessa juomamme veden määrää vuorokaudessa hengittämämme ilman määrään. 2 litraa puhdasta vettä päivässä on vaatimaton luku verrattuna 14 000 litraan hengitysilmaa. Suurin piirtein sen verran keuhkomme pumppaavat ilmaa vuorokaudessa, kun hengitämme.

Lienee selvää, että puhdas ilma on vähintäänkin yhtä tärkeä osa hyvinvointiamme kuin puhdas vesi. Siihen siis kannattaa ja tulee investoida merkittävästi enemmän kuin mitä nyt teemme.

Puhdas ilma tukee hyvinvointiamme ja ajatustyötä.

(¹ Steffen Künn, Juan Palacios, Nico Pestel. Indoor Air Quality and Cognitive Performance. IZA DP No. 12632. SEPTEMBER 2019. (https://www.iza.org/publications/dp/12632/indoor-air-quality-and-cognitive-performance)

(² Schneider, R., Masselot, P., Vicedo-Cabrera, A.M. et al. Differential impact of government lockdown policies on reducing air pollution levels and related mortality in Europe. Sci Rep 12, 726 (2022). (https://www.nature.com/articles/s41598-021-04277-6)