Sisäilmaongelmien oireisiin on reagoitava työpaikalla nopeasti, sillä turvallisessa työpaikassa myös sisäilma on kunnossa

Translation missing: fi.sections.featured_blog.article.by_author

Sisäilmaongelmien oireet ja niiden vaikutus työntekijöiden jaksamiseen ja yritysten tuloksellisuuteen on paljon keskusteltu aihe. Tietoisuuden kasvaessa ja tutkimuksen edetessä työpaikkojen sisäilman laatu alkaa nousta yhä tärkeämmäksi kriteeriksi työpaikan valinnassa.

Yrittäjänä tai julkisella alalla toimivana henkilönä mielessäsi on saattanut käydä sisäilmaan liittyen monenlaisia kysymyksiä. Kuinka laajasta ongelmasta on kysymys? Miten minun tulisi ottaa sisäilman parantaminen huomioon, kun työntekijät alkavat hiljalleen palata toimistoille ja julkiset palvelut laajentavat aukioloaikojaan?

Perehdytään tässä tekstissä tarkemmin siihen, kuinka puhtaan ja turvallisen ilman avulla luot toimiston, jonne työntekijöiden on mukavaa ja turvallista tulla pidemmänkin etätyöjakson päätteeksi.

Sisäilmaongelmien oireet saattavat motivoida vaihtamaan työpaikkaa

Juuri ennen koronapandemian alkua, vuonna 2019 tehty kysely osoittaa, että jopa kolmasosa siihen vastanneesta 1 600 toimistotyöläisestä koki menettävänsä noin tunnin verran tehokasta työaikaa sisäilmaongelmien oireista johtuvista syistä.

Lisäksi McKinseyn tuottaman raportin viesti työnteosta koronapandemian jälkeisenä aikana on selvä. Työntekijät ovat entistä huolestuneempia omasta hyvinvoinnistaan ja jopa 30 % kertoi olevansa valmiita vaihtamaan työpaikkoja, mikäli nykyinen työnantaja velvoittaisi heidät tulemaan toimistolle täysipäiväisesti.

Ottamalla molemmat tutkimukset huomioon voimme olettaa, että työntekijäsi tulevat arvioimaan nykyisiä ja tulevia työpaikkojaan entistä enemmän niiden yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta. Yleiseen viihtyvyyteen työpaikalla vaikuttaa puhtauden ja yleisen järjestyksen lisäksi terveellinen ja raikas sisäilma.

Jos työntekijäsi pää on tukkoinen ja silmät vetistävät joka päivä lounaaseen mennessä, saattaa toimistolla käynnistä muodostua nopeasti epämiellyttävä velvoite. Mikäli taas työpaikan ilma on raikasta ja helppoa hengittää, ovat myös työntekijäsi onnellisempia ja tuottavampia, eikä työpaikan vaihtamista tarvitse sen takia pohtia.

Suomalla työntekijöillesi viihtyisän työympäristön autat yritystäsi menestymään

Työpaikan sisäilman laadun toteaminen hyväksi tai huonoksi ei ole välttämättä yksioikoista, ellei sen epäpuhtauspitoisuuksia ole osoitettu selvästi esimerkiksi sisäilmamittauksella. Sisäilman laadun voidaan katsoa koostuvan kolmesta päätekijästä:

  • Epäpuhtaudet ja ilmansaasteet
  • Ilmanvaihto ja sen avulla hallittava huonelämpötila ja ilmankosteus
  • Tilaa käyttävien herkkyys erilaisille huoneilman laadun vaihteluille

Lisäksi erityisesti suuremmissa toimistoissa on tärkeää muistaa, että toiset voivat reagoida sisäilman epäpuhtauksiin voimakkaammin ja he voivat myös muodostaa sisäilmaongelmien oireita muita herkemmin.

Havainnollistava esimerkki: työntekijä, joka asuu 1950-luvulla rakennetussa kerrostaloasunnossa, jossa on painovoimaan perustuva ilmanvaihto voi olla jo tottunut heikkoon sisäilmaan. Hänen kanssaan samassa tilassa saattaa kuitenkin työskennellä astmaatikko, jolle esimerkiksi jo huonepöly aiheuttaa tukalan olon.

Haluat varmasti luoda työympäristön, jossa huonoon sisäilmaan tottunut työntekijä kokee olonsa poikkeuksellisen virkeäksi ja astmaatikko voi keskittyä oireidensa sijasta työntekoon.

Lue lisää: Vaativa ajatustyö vaatii aidosti puhtaan huoneilman

Mittaa, tutki ja toimi – järjestelmällinen lähestymistapa sisäilmaongelmiin on valttia

Sisäilma-asioissa on kannattavaa olla aktiivinen, eikä jäädä odottamaan, että työntekijäsi nostavat asian pöydälle. Moni on saattanut kokea oireita jo pitkään, mutta niistä puhuminen voidaan kokea hankalana. Haluat kuitenkin varmasti luoda työntekijöillesi ympäristön, jossa he voivat hyvin ja pääsevät keskittymään työhönsä.

Jos epäilet, että yrityksesi tilojen sisäilman laadussa on parantamisen varaa, aloita sisäilmamittauksella. Kun tiedät, minkälaisia pitoisuuksia sisäilmasta löytyy, on helppo ryhtyä oikeanlaisiin toimenpiteisiin.

Muista kuitenkin, että mikäli huoneilmasta paljastuu runsaita määriä homeitiöitä tai rakennuksen materiaaleista vapautuvia VOC-yhdisteitä, ei pelkkä huoneilman puhdistaminen auta. Juurisyy on korjattava ongelman uusiutumisen estämiseksi.

Ongelman korjaamisen lisäksi yhtä tärkeää on välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin huoneilman puhdistamiseksi. Esimerkiksi ilmanpuhdistimella sisäilmasta saadaan kitkettyä pois haitalliset yhdisteet, samalla kun korjaustyöt voidaan aloittaa. Samalla myös työskentely tilassa voi jatkua. Erinomainen esimerkki tehokkaasta ja turvallisesta ilmanpuhdistimisesta on toimistojen ja toimitilojen käyttöön suunniteltu UniqAir Pro.

Sisäilmaongelmien oireet koskettavat meistä monia, ja pahentuessaan ne vaikuttavat työntekijöidesi tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin merkittävästi. Ota meihin yhteyttä, niin asiantuntijamme kertovat parhaista tavoista tehdä yrityksesi sisäilmasta parempaa kuin koskaan!